Kút

Az egyik forrás, ahonnan ivóvizet nyernek, a talajvíz. Az ivóvíz megbízható ellenőrzése érdekében különféle paramétereket mérnek és figyelnek. Az egyik legfontosabb paraméter a pH érték. A pH értéke jellemzi a savasság, lúgosság mértékét.

Megoldásunk talajvíz kutakhoz

A JUMO biztonságos ivóvizet biztosít

Szint és pH érték mérése kutakban

A talajvízből történő ivóvíz kinyerésekor ellenőrizni kell a pH-értéket, és ha szükséges, szabályozni kell, mert nem eshet 6,5 alá vagy 9,5 fölé. A mi megoldásunk egy JUMO tecLine pH kombinált elektróda és a JUMO AQUIS 500 pH távadó/vezérlő használata a feladat elvégzésére. Ezen kívül szintmérő szondát, például JUMO MAERA S28-at JUMO dTRANS AS 02 jelzővel/vezérlővel használnak a vízkutakban szintmérésre.

Az Ön kapcsolata


Piaci szegmensvezető Víz és szennyvíz

Matthias Kremer +49 661 6003 402 +49 661 6003 402